Bus route

5C from Llandygai Llandegai Industrial Est to Caernarfon Bus Station

What service are you looking for?
5C
Llandygai Llandegai Industrial Est
Llandygai Amlosgfa
Bangor Glan Traeth
Bangor Pen y bryn
Bangor Nelson
Hirael Depot
Hirael Canolfan Bangor
Hirael Nantygro
Hirael Penuel Church
Bangor Bus Station B
Bangor Ffordd Deiniol
Bangor Railway Station H
Bangor Morrisons
Upper Bangor Leisure Centre
Upper Bangor Coleg Menai
Bangor Swyddfa'r Post Office
Bangor Ffordd Belmont
Bangor Ffordd Penrhos
Bangor Penrhos
Bangor Top Coed Mawr
Bangor Kingdom Hall
Bangor Penrhos Garnedd
Bangor Ysbyty Gwynedd
Bangor Goleufryn
Bangor Ysgol y Faenol
Bangor Penrhos Community Centre
Capel-y-graig Nant y Mount
Bangor Ty`n Eithin
Parc Menai Ffordd y Parc
Parc Menai Ffordd Gelli Morgan
Capel-y-graig Llys Britannia
Capel-y-graig Parc Menai A487
Y Felinheli Faenol
Y Felinheli Nant-y-Garth
Y Felinheli Aber Pwll
Y Felinheli Bodarwydd
Y Felinheli Cloc
Y Felinheli Victoria Hotel
Y Felinheli Arfon
Y Felinheli Modurdy
Y Felinheli Santes Fair
Y Felinheli Cerrig-yr-afon
Y Felinheli Llanfair Hall
Y Felinheli Plas Menai
Waterloo Port Griffiths Crossing
Waterloo Port Ferodo
Waterloo Port Tal Menai
Waterloo Port
Waterloo Port Lôn Campbell
Waterloo Port Morrisons
Caernarfon Bus Station
Related services
5
5
5