Bus route

58 Bangor to Glan yr Afon

Plan my journey

Find my bus

What service are you looking for?
Glan-yr-afon Glanrafon House
Bangor Bus Station D
Bangor Ffordd Deiniol
Bangor Farrar Street
Bangor Plaza P
Bangor West End
Bangor St David`s Church
Glan-Adda Home Bargains
Coed Mawr Bryn Llwyd
Coed Mawr Trehwfa
Bangor Top Coed Mawr
Coed Mawr Hafod Elfyn
Bangor Kingdom Hall
Bangor Penrhos Garnedd
Bangor Ysbyty Gwynedd
Bangor Goleufryn
Bangor Capel y Graig Q
Bangor Dafarn Newydd
Bangor Ty`n Eithin
Bangor Antelope Inn
Menai Bridge Carreg y Borth
Menai Bridge Bus Station
Menai Bridge Art Gallery
Llandegfan Cichle Hill
Llandegfan Plas Rhianfa
Llandegfan Lon Brynteg
Llandegfan Gazelle Hotel
Beaumaris Cemetery
Beaumaris West End
Llandegfan Hideaway Cottage
Llandegfan Bron Haul
Llandegfan Trem Arfon
Llandegfan Old Windmill
Llandegfan War Memorial
Hen Bentref Llandegfan Bryniau Duon
Hen Bentref Llandegfan Lidiart Parc
Beaumaris Mile Lane
Beaumaris Allt Goch Lodge
Llanddona Maes Gwyn Turn
Llanddona Maes Gwyn Estate
Llanddona Ponc-y-Felin
Llanddona Maes Gwyn Turn
Beaumaris Maes Hyfryd
Beaumaris Bulkeley Hotel
Llanfaes Burton Way
Llanfaes Fryars Bay
Llangoed Playing Field
Llangoed Pont y Rhyd
Penmon Nursing Home
Penmon Ty Gwyn
Glan-yr-afon Glanrafon House

Google
Map data ©2022
Map data ©2022